Termes i Condicions
Inici Termes i Condicions

Termes i Condicions

Avis Legal

El present document conté les condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web www.mercavit.com. A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a la pàgina web, l’adreça de correu electrònic és info@mercavit.com

Serveis

1. MERCAVIT és una pàgina web d’anuncis de compra-venda de productes de la cadena de subministrament del sector vitivinícola que te com a objectiu ajudar als professionals del sector a poder posar a disposició els seus excedents d’estocs o a trobar-ne d’ocasió.

2. MERCAVIT és propietària de la pàgina web i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina, així com dels continguts de la mateixa i del nom del domini.

3. La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, articles, logotips, gràfics, dibuixos, fotografies, arxius de programari, així com l’estructura i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles sobre propietat intel·lectual i industrial.

4. Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen al seu propietari.

5. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del propietari de la pàgina web.

6. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització prèvia i per escrit per part del responsable de la web. Qualsevol ús no autoritzat de MERCAVIT serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Protecció de dades personals

1. En utilitzar els serveis de MERCAVIT, o sol·licitar informació a través del nostre correu electrònic, info@mercavit.com, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre el seu anunci publicat a aquesta pàgina.

2. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’utilitzar els serveis o bé sol·licitar informació a través del nostre correu electrònic, info@mercavit.com.

3. Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix MERCAVIT. Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment.

Limitació de responsabilitat

1. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

2. MERCAVIT es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació de les mateixes en el lloc web.

3. MERCAVIT no es fa responsable del contingut publicat a la pàgina web ni de cap esdeveniment que s’ocasioni un cop els usuaris es posen en contacte entre ells. MERCAVIT manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol anunci amb contingut fals o que no compleixi els Termes i Condicions aquí establerts.

4. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i així, MERCAVIT no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació i/o servidor, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.